P R O G R A M

Program yang saya maksudkan disini adalah penjabaran dari Visi & Misi. Program ini merupakan program yang saya laksanakan diluar sistem yang berlaku di DPRD kota Jayapura. Dengan maksud adalah sebagai wujud tanggungjawab moral saya kepada masyarakat yang telah mendukung saya menjadi Anggota DPRD kota Jayapura.
Selain itu juga dengan program ini saya harapkan akan berkembang kemudian sehingga program ini bukan hanya dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang mendukung saya saja tetapi akan menjadi suatu program yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura.
Dengan niat yang tulus dan kerinduan untuk membangun masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik saya siap untuk melaksanakan program yang saya tawarkan agar dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya dan juga masyarakat Kota Jayapura.